Bioregiony

  1.  Amazoński wilgotny las równikowy

Zajmuje 5mln km kw i jest największą tego typu  formację na świecie. W płn. Brazylii znajduje się 80%, naliczona na tym obszarze ponad tysiąc rzek. Znajduje się na tym terenie 1/5 zasobów wody słodkiej na świecie, 1/3 gatunków roślin i owadów. Klimat jest wilgotny i gorący, opady są przez cały rok. Nie ma pory suchej. Sa dwie pory roku zgodnie z porzekadłem w Amazonii gdy pada codziennie i gdy pada cały dzień.

  1. Cerrado

Zajmuje powierzchnię równą Europie Zach. Rozciąga się w środkowej i pn-wsch części kraju. Mówi się o tym Reginie serce Brazylii. Obejmuje najbogatsze na świecie tropikalne sawanny. Leżą tu zlewnie 3 dużych rzek: Sao Francisco. Tocantins i Parany. Dominuje roślinność trawiasta. Mimo że panuje klimat tropikalny występuje wyraźna pora sucha i deszczowa.

  • Pantanal

Pośrodku kontynentu, największe w świecie mokradła. Region cyklicznie podtopiony (opady marzec-październik). Żyzne gleby, bujna roślinność i różnorodna fauna. Ogromne zagęszczenie ptactwa (kormorany, czaple, ary) + hodowla bydła.

  1. Coatinga

Tu panuje spiekota większość roku. Rzadko pada. W języku Indian Tupi Coatinga znaczy biały las. Rośliny kserofilne, kolczaste drzewa, sucholubne trawy. Znajduje się tu rozległy suchy płaskowyż – sertao gdzie znajdują się naskalne malunki, ryty i szczątki dinozaurów

  1. Las Atlantycki

Obszar zróżnicowany pod względem flory, zwłaszcza paproci, mchów i epifitów. Las atlantycki charakteryzuje się wysoką różnorodnością biologiczną i endemizmem. Jest formacją roślin obecną w Brazylii, Paragwaju i Argentynie. W Brazylii znajduje się w strefie przybrzeżnej kraju od Rio Grande do Norte,  Rio Grande do Sul, docierając w głąb lądu do prowincji Misiones w północno-wschodniej Argentynie i na wschód od Paragwaju.

  1. Pampa

Typowy dla Argentyny i Urugwaju. Ma charakter stepowy. Bagniste wybrzeża pełnią ważne schronienie dla ptactwa migrującego.

Amazonia Brazylia bioregionyBibliografia:
„Brazylia” Przewodnik National Geographic
„Brazylia” Przewodnik Berlitz