Klimat

Klimat puszczy amazońskiej jest bardzo wilgotny i ciepły. Opady są rozłożone równomiernie w ciągu całego roku a ich roczna suma osiąga wartość 2000-4000 mm. Występują tu deszcze zenitalne (pod wpływem słońca nagrzana ziemia odparowuje wodę, która w postaci pary wodnej unosi się do góry, gdzie skrapla się i powstaje opad). Temperatura także jest wyrównana w ciągu roku i wynosi 25-28 stopni Celcjusza. Brak jest tu właściwych pór roku. Choć wilgotność jest bardzo duża to w najwyższych partiach koron dochodzi do niedosytu wilgotności ze względu na silne nasłonecznienie. Do dna lasu natomiast dociera bardzo mało światła przez gęste listowie i panuje tam półmrok.

Źródło: Podbielkowski Zbigniew , 1991 r „Geografia roślin”, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne.