Mieszkańcy

Mieszkańcy

  • Statystyczny Argentyńczyk jest typowym mieszczuchemMieszkańcy. Na obszarze równym niemal subkontynentowi indyjskiemu mieszka zaledwie 40 mln osób. Z tego 1/3 w Buenos. 90% Argentyńczyków mieszka wmiastach. Większość kraju jest więc nie zamieszkana. (powierzchnia kraju to 2,8mln km)
  • Choć są mieszczuchami kultywują romantyzm gauczów legendarnych jeźdźców z pampy. Cenią kurtuazję, szczodrość i niezależność. (gauczada to przysługa za którą nie oczekuje się wzajemności).
  • Jest coś w sposobie ich bycia, co od razu sprawia, że czujemy jakbyśmy znali ich od lat. Wynika to pewnie z tego, że Argentyńczycy tak jak Brazylijczycy należą do kultury kolektywnej. W skrócie oznacza to mniej więcej tyle, że jednostka dąży do zjednoczenia ze wspólnotą, przynależności grupowej, harmonijnego funkcjonowania w społeczeństwie – czyli rodzina i przyjaciele są dla nich najważniejsi i dla ich dobra potrafią oni zrobić wiele. „Normalny przyjaciel może być przyjacielem przez jakiś czas. Argentyński przyjaciel będzie twoim przyjacielem na całe życie.”
  • Wiara w siebie „Najlepszy interes na świecie? Kupić Argentyńczyka za tyle ile jest wart i sprzedać za tyle, ile wierzy, że jest wart” :)
  • PotocznieMieszkancy 3 uważa się że jest to najbardziej europejski kraj Am. Płd. Potwierdza to przewaga nazwisk europejskich (hiszpańskich, włoskich, baskijskich). Jest jednak stereotyp dlatego że na etniczną narodowość składają się: imigracja z Afryki, Anglii, Walii, Irlandii, Francji, Niemiec, Włoch, Skandynawii, żydowska i bliskowschodnia. Argentyńczycy tworzą mozaikę podobną do tej w USA.  Do USA zjeżdża wielu imigrantów z Meksyku i Am.Śr. do Argentyny z Boliwii i Paragwaju oraz Azji (Chińczyków z Hongkongu, Tajwanu oraz Koreańczyków. Badania DNA pokazały, że 56% populacji jest związana z ludami prekolumbijskimi (mimo że tylko 10% społeczeństwa stanowi rdzenną ludność). Zatem korzenie europejskie ma 44%.