Machu Picchu

Peru Machu Picchu 23W jęz. Keczua machu picchu oznacza Stara Góra i jest to nazwa współcześnie nadawana starożytnym kamiennym osadom inkaskim (tzw. llaqta). Oryginalna nazwa brzmiała Picchu lub Picho. Stanowiła ona rezydencję wypoczynkową Inki Pachacutec (największy władca imperium Tahuantinsuyo 1438-1470). Ewidentny charakter obrzędowy miejsca  oraz droga prowadząca do llaqty świadczą że było to sanktuarium religijne. Na szczycie kompleksu znajduje się kamienny monolit Intiłatana – gdzie uwięziono Słońce.

Peru Machu Picchu 28Doskonale przystosowany do otoczenia stanowi dowód inżynieryjnych umiejętności ich cywilizacji. Woda z górskiego źródła była rozprowadzana system kanałów nad terasy uprawne i do miejskich fontann

W roku 1911 ameryk. podróżnik Hiram Bingham odkrył te ruiny poszukując legendarnej twierdzy inkaskiej – Vilcabamby. Zanim to nastąpiło to inkaskie miasto stało przez 400 lat w ciszy.

Na liście Unesco od 1983r. W 2007r uznane jako jeden z 7 cudów świata podczas uroczystości w Lizbonie (zdobył 100 mln głosów z całego świata). Petra w Jordanii jest miastem bliźniaczym sanktuarium Inków.

Historia

Peru Machu Picchu 21Czasy Inkaskie (1438-1534) – Wąwóz Picchu został podbity przez Pachacuteca, władcę imperium Tahuantinsuyo.  Lokalizacja Machu Picchu musiała zachwycić monarchę swymi walorami geograficznymi. Nakazał on wybudowanie kompleksu cywilno religijnego.

Uważa się, że Machu Picchu zamieszkiwała ludność mobilna, ok 1000 mieszkańców ( jak w większości inkaskich llactas) należąca do elit, należąca najprawdopodobniej do panaca de Pachacutec  (dwór który służył władcy (jego mumii) po śmierci) i acllas (kapłanki słońca). Rolnicy uprawiający terasy wywodzili się z osadników (mitmaes – przesiedleni przymusowa przez Inke) podbitych przez Pachacuteca. Nie był to kompleks odizolowany jako miasto ukryte czy święta starżnica jak głoszą legendy. Cały region był mocno zaludniony i jego zadaniem było produkcja płodów rolnych dla imperium. Machu Picchu było zależne od wiosek rozmieszczonych w dolinie pod względem dostaw żywności. Do kompleksu prowadziło 8 dróg. Zgodnie z tradycją po śmierci dwór Pachacuteca (panaca) opiekawał się jego mumią i odprawiał określone rytuały.

Peru Machu Picchu 19Czasy przejściowe (1534-1572) Podczas wojny domowej Inków i konkwiście Hiszpanów region był zamieszkany przez tzw mitmas – osadników siłą przesiedlonych przez Inków. Zaraz po upadku imperium  w 1532r oni opuścili dolinę aby powrócić w swe rejony.

Podczas epoki kolonialnej Picchu żadne dokumenty nie wskazują aby Hiszpanie pojawili się osobiście w Machu Picchu, choć mogli wiedzieć że istnieje taka osada. W 1570r Titu Cusi Yupanqui który władał Vilcabambą prosił Augustynów aby stawili się w miejscu zwanym Piocho i ewangelizowali to miejsce. Można przypuszczać że  wysłannicy Augustynów którzy stawiali sobie za cel tępić bałwochwalstwo pojawili się w tym miejscu i byli odpowiedzialni za pożar i zniszczenie wieży w świątyni słońca.

Peru Machu Picchu 18Machu Picchu w XIXw W 1865r w trakcie swoich podróży badawczych po Peru, przyrodnik włoski Antonio Raimondi natrafia przypadkowo na ruiny bez świadomości czym one są. Wzmiankuję tylko o znikomym zamieszkaniu tego regionu przez ludzi. Bez wątpienia w tych latach rozpoczyna się zainteresowanie z różnych przyczyn tego typu miejscami.

Niedawno zostały ujawnione informacje, że w 1867r niemiecki przedsiębiorca Augusto Berns nie tylko odkrył ruiny ale również założył firmę górniczą aby wyeksploatować przypuszczalne bogactwa które kryją. Firma nazywała się Spółka akcyjna eksploatacji świątyń inkaskich (la Compañía Anónima Explotadora de las Huacas del Inca). W latach 1867-1870 zgodnie z otrzymanym zezwoleniem rządu José Balta firma operowała w tej strefie a następnie sprzedała wszystkie znaleziska kolekcjonerom w Europie..

Peru Machu Picchu 16Ponowne odkrycie Machu Picchu (1894-1911) Hiram Bingham – profesor historii a USA postawił sobie za cel odnalezienie pozostałości Vilcacamby – ostatniej inkaskiej siedziby. Słyszał wieści od niektórych podróżników o natrafieniu na jakieś ruiny u szczytu Machu Picchu. Poprosił więc lokalnych rolników o pomoc. Jeden z chłopów zabrał Binghama w miejsce gdzie miał swoje pole wśród ruin. Bigham był pod wielkim wrażeniem odkrycia i zwrócił się od razu do uniwersytety Yale, National Geographic Society i rządu peruwiańskiego o rozpoczęcie bezzwłocznych badań naukowych.

Bingham nie był więc pierwszym odkrywcą ruin od czasów konkwisty jak powszechnie się uważa. Nikt nim nie był gdyż ruiny nie były do końca zapomniane. Był jednak pierwszą osobą która odkryła wagę tego miejsca, zbadała je i wyjaśniła pochodzenie. Archeologowie peruwiańscy jednak zarzucają mu wywiezienie do USA 46 tyś kawałków materiału badawczego i domagają się ich zwrotu.

Peru Machu Picchu 22Templo del Sol Wchodzi się do nie przez wejście z podwójną framugą, które pozostawało zamknięte.  Istniał mechanizm otwierający je.  Składa się na nią wieża (torreon) z bloków delikatnie rzeźbionych.  Pod wieżą w bloku skalnym została wyrzeźbiona jaskinia, kiedyś udekorowana pięknymi rzeźbieniami.  Przypuszcza się że stanowiła mauzoleum Pachacuteca. Używana była przy ceremoniach przesilenia zimowego w czerwcu. W świątyni są ślady pożaru, ślady zgrabionej ornamentyki.

 Plaza sagrada Tak nazywany jest zbiór budynków rozmieszczonych wokół kwadratowego patia. Używany był do odprawiania różnych rytuałów. Znajdują się to dwa z najlepiej zachowanych budynków zbudowanych ze skał ogromnego rozmiaru:  Swiątynia 3 okien, jej bloki skalne zostały dopasowane niczym krzyżówka, Główna Świątynia zbudowana z bloków bardziej regularnych była najważniejszym miejscem obrzędowym w mieście.

Intihuatana Wzgórze którego zbocza tarasowo tworzyły piramidę o wielokątnej podstawie. Kamień ten został najdokładniej przebadany z całego kompleksu. Był on miejscem zaczepienia słońca. Ustanawiono tutaj pory roku.