Bioróżnorodność

W prowincji Choco położonej w północno-wschodniej części kraju, oprócz tego że występują najwyższe opady dreszczu na świecie, znajduje się również najwyższy odsetek endemitów – czyli gatunków egzystujących tylko na danym terenie i nigdzie poza nim. Szacuje się że występuje w tym regionie ok. 8-9 tysiecy gatunków roślin. Z tego czwarta część to endemity. Wiele z tych zwierząt lub roślin jest zagrożone wyginięciem.

Flora

Pomimo że Kolumbia nie należy do największych krajów na świecie posiada od 10 do 20% gatunków wszystkich roślin występujących na świecie – ok 45 tyś gatunków (dla porównania Brazylia 8-krotnie większa skupia około 55 tyś gatunków roślin.

Fauna

Kolumbia zajmuje 3-cie miejsce pod względem ilości egzystujących zwierząt i 1-sze miejsce pod względem ilości ptaków ok 1900 gatunków ptaków (19% gatunków na świecie i 60% gatunków w Ameryce Południowej). Ptakiem narodowym jest znajdujący się w godle państwa Kondor Andyjski. Na terenie kraju znajdują się 300 gatunków motyli, 250 tyś rodzajów chrząszczy, najwyższy odsetek płazów na świecie 15%, 25% krokodyli, 30% żółwi, 222 gatunki węży. Kraina ta ma 4-te miejsce pod względem ilości ssaków – 456 odkrytych gatunków, 5-te miejsce pod względem ilości gatunków naczelnych – 30 gatunków. W Kolumbii żyje 1200 gatunków słodkowodnych.

W lasach, dolinach  i kolumbijskich Andach  możemy spotkać m.in: jaguara, ocelota, pekari, tapira, jelenia czy niedźwiedzia, pancernika.  Kolumbia chroni swoją bioróżnorodność na obszarze 56-ciu parków  (w tym 41 parków narodowych).


with no comments yet.