Arenal

Kostaryka - ArenalWiększość roku wierzchołek wulkanu przykryty jest przez chmury i mgły. Styczeń i Luty to najlepsze miesiące do przejrzystej pogody w tym regionie.

Park Narodowy Wulkanu Arenal znajduje się w pn. części gór Tilaran. Zajmuje 12 tyś ha. Składa się z dwóch gór Wulkanu Arenal i Wulkanu Chato

Do 1968r wątpiono czy ww. jest wulkanem. Był uważany za wymarły i nazywano go jedynie górą Arenal. Jednak 29 lipca tegoż roku otwarły się  trzy kratery wybuchem eksplozji niszcząc wioski Tabacon, Pueblo Nuevo, zabijają 90os. Od tego czasu zaliczany jest do najbardziej aktywnych wulkanów Kostaryki.

Mierzy 1670 m n.p.m do 1968 kiedy to jego przebudzenie pierwsze po ok. 400 latach spowodowało 100 ofiar ludzi i 45 tyś sztuk bydła. Głównie w miejscowości La Fortuna. Pozytywnym skutkiem przebudzenia wulkanu stał się fakt że temp. w wodach rzeki Tabacon wzrosła tak że miejscowość La Fortuna przekształciła się w uzdrowisko termalne

Od wybuch w 1968r wydziela nieustannie gazy, parę wodną czasami wyrzuty materiału piroklastycznego i dudnienia. Szacuje się wiek wulkanu na  7 tyś lat – 4 erupcje. W 2004 r zmierzono na 720km/h prędkość wyrzutu bomb wulkanicznych

W czasie historii miał liczne imiona. Jedna z legend Indian Maleku którzy zamieszkiwali te tereny mówi, że wulkan zamieszkuje bóg ognia. Jego wcześniejsze imiona Los Ahogado, Pan de Azucar.

Nazwa Arenal wzięła się piasku który osadzał się na jego zboczach tworząc złudzenie kopca piasku

Jezioro – to największy zbiornik sztuczny kraju utworzony w 1979r dla hydroelektrowni, która produkuje energie dla znacznej części kraju. Jezioro jest główną rezerwą wody pitnej kraju. Ma 30km długości i 5 km szerokości. Zajmuje 85 km kw., 30-60 m głębokości. Wioski społeczności Arenal Viejo i Tronadora zostały zatopione pod wodami jeziora