Ludność

Ludność. Na przełomie XV i XVIw obszar Amazonii zamieszkany był przez ok. 5 mln Indian. Od podboju do 1650r wyginęło ok. 70% populacji. Zginęli w walkach i epidemiach przyniesionych przez kolonizatorów. Zostali poddani przymusowej ewangelizacji, kulty i ich wierzenia były tępione, zajęto ich terytoria, zostali zniewoleni do pracy na majątkach ziemskich hiszp., właścicieli. W latach 1870-1910 w czasie gorączki kauczukowej wykorzystywano Indian jako siły roboczej do zbierania lateksu. Dziś obszary Amazonii zamieszkuje ok. 1 mln Indian, z tego 70% to Indianie na drodze do pełnej asymilacji, 28% Indianie żyjący na marginesie współczesnej kultury i gospodarki, 2 % to Indianie izolowani, którzy nie mają kontaktu z cywilizacją zachodnią, bądź jest on bardzo rzadki.

Źródło: „Multimedialna Encyklopedia PWN” 2005 r, Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Piękny dokument o akuszerce z Amazonii