Park Narodowy Cuyabeno

Drugi co do wielkości rezerwat dzikiej przyrody w Ekwadorze. Uważany za jeden z najbardziej zróżnicowanych ekosystemów na świecie. W gęstych lasach, na rozlewiskach i jeziorach Cuyabeno występuja wszystkie gatunki flory i fauny Amazonii.

Spotkamy tu m.in. czaple, ary, tapiry, dwa gatunki delfinów, boa dusiciela, anakondę, kajmany na brzegach i tysiące piranii.

 


with no comments yet.